Monday, February 18, 2019

Duyên Phận Karaoke - Tone Nữ

♫ Duyên Phận Karaoke - Tone Nữ

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Thursday, February 7, 2019

Khi Đã Yêu Karaoke - Tone Nữ

♫ Đời Là Thế Thôi - Tone Nam

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ