Thursday, December 6, 2018

Ngọn Trúc Đào Karaoke - Tone Nam

♫ Ngọn Trúc Đào - Tone Nam

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyenVlogs

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ


No comments:

Post a Comment