Saturday, December 15, 2018

Phận Gái Thuyền Quyên - Tone Nữ

♫ Sầu Tím Thiệp Hồng - Tone Nữ

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Tuesday, December 11, 2018

Sầu Tím Thiệp Hồng Karaoke - Tone Nữ

♫ Sầu Tím Thiệp Hồng - Tone Nữ

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Monday, December 10, 2018

Hai Mùa Noel Karaoke - Song Ca

♫ Hai Mùa Noel - Song Ca

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

-

-

-

#haimuanoel #haimuanoelkaraoke #songca #karaoke #hungtungkaraoke

Saturday, December 8, 2018

Về Lại Đồi Sim Karaoke - Tone Nữ

♫ Về Lại Đồi Sim - Tone Nữ

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyen

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

-

Friday, December 7, 2018

Thursday, December 6, 2018

Ngọn Trúc Đào Karaoke - Tone Nam

♫ Ngọn Trúc Đào - Tone Nam

🎤 Karaoke by #HUNGTUNG

🎥 LiLi Nguyen: http://bit.ly/LiLiNguyenVlogs

💸 Donate: https://www.paypal.me/tungchangktv

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ