Saturday, March 31, 2018

Đoàn Người Lữ Thứ Karaoke - Song Ca


Đoàn Người Lữ Thứ 
Đoàn Người Lữ Thứ Beat 
Đoàn Người Lữ Thứ Karaoke 

Đôi Mắt Người Xưa Karaoke - Tone Nam


Đôi Mắt Người Xưa 
Đôi Mắt Người Xưa Beat 
Đôi Mắt Người Xưa Karaoke 

Friday, March 23, 2018

Chiều Sân Ga Karaoke - Song Ca


Chiều Sân Ga 
Chiều Sân Ga Beat 
Chiều Sân Ga Karaoke 

Hoa Sứ Nhà Nàng Karaoke - Tone Nam


Hoa Sứ Nhà Nàng 
Hoa Sứ Nhà Nàng Beat
Hoa Sứ Nhà Nàng Karaoke 

Nửa Đêm Ngoài Phố Karaoke - Tone Nữ


Nửa Đêm Ngoài Phố 
Nửa Đêm Ngoài Phố Beat 
Nửa Đêm Ngoài Phố Karaoke 

Người Yêu Cô Đơn Karaoke - Song Ca


Người Yêu Cô Đơn 
Người Yêu Cô Đơn Beat 
Người Yêu Cô Đơn Karaoke 

Chờ Người Karaoke - Tone Nữ


Chờ Người 
Chờ Người Beat 
Chờ Người Karaoke 

Khoảnh Khắc Karaoke - Tone Nam


Khoảnh Khắc 
Khoảnh Khắc Beat 
Khoảnh Khắc Karaoke