Saturday, January 21, 2017

Thói Đời - Hoài Lâm | Karaoke Demo


☆ TUNGCHANG KARAOKE ☆
▶ Facebook: https://www.facebook.com/TungChangKaraoke
▶ Google+: https://plus.google.com/u/0/+TungChang
▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/TungChangKaraoke
▶ Download: Update...
♪ Đừng quên Like và Subcribe để theo dõi những sản phẩm mới nhất của chúng tôi nhé!

Chuyện Tình Không Dĩ Vãng - Như Quỳnh | Karaoke Demo


☆ TUNGCHANG KARAOKE ☆
▶ Facebook: https://www.facebook.com/TungChangKaraoke
▶ Google+: https://plus.google.com/u/0/+TungChang
▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/TungChangKaraoke
▶ Download: Update...
♪ Đừng quên Like và Subcribe để theo dõi những sản phẩm mới nhất của chúng tôi nhé!

Friday, January 20, 2017

Chắp Tay Lạy Người - Đan Nguyên | Karaoke Demo


☆ TUNGCHANG KARAOKE ☆
▶ Facebook: https://www.facebook.com/TungChangKaraoke
▶ Google+: https://plus.google.com/u/0/+TungChang
▶ Youtube: https://www.youtube.com/channel/TungChangKaraoke
♪ Đừng quên Like và Subcribe để theo dõi những sản phẩm mới nhất của chúng tôi nhé!